SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

Az Alapítvány célja a kereskedelem érdekeinek, értékeinek védelmében munkavégzésük során pszichés vagy testi épségükben károsodást szenvedett kereskedelmi dolgozók – közülük elsősorban a szakszervezeti tagok – egészségügyi rehabilitációjának elősegítése, anyagi támogatása és erkölcsi védelme.

Az alapítvány a célok megvalósítása érdekében többek között az alábbi, közhasznúnak nem minősülő tevékenységeket végzi:

  1. a kereskedelem értékeinek védelmében munkavégzésük során pszichés vagy testi épségükben károsodást szenvedett kereskedelmi dolgozók – elsősorban a szakszervezeti tagok – egészségügyi rehabilitációjának elősegítése, anyagi támogatása és erkölcsi védelme;
  2. munkavégzésük során tartós foglalkozási megbetegedést elszenvedett kereskedelmi munkavállalók – elsősorban a szakszervezeti tagok – rehabilitációjának elősegítése, anyagi támogatása.

A kuratórium döntése alapján 2016. február 1-től a célok között meghatározott esetekben az alábbi anyagi támogatás nyújtható az Alapítványhoz forduló – elsősorban a KASZ által lefedett cégeknél dolgozó – kereskedelmi munkavállalók részére:

  • 8-20 napig tartó gyógyuláskor 30.000 – 50.000 Ft
  • 20 napon túli gyógyuláskor 40.000 – 70.000 Ft
  • maradandó egészségkárosodás, vagy halálos sérülés bekövetkezése esetén 75.000 – 250.000 Ft
  • foglalkozási megbetegedésből származó munkaképesség-csökkenés esetén  75.000 – 250.000 Ft

A kuratórium minden esetben egyedileg mérlegeli a bekövetkezett eset körülményeit és így állapítja meg az összeget.

Rendkívüli anyagi terhet jelentő, különleges esetben az Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága együttes, többségi szavazással dönthet a maximum összeget meghaladó támogatási mértékről is.

Az igénybevételhez szükséges pályázati űrlap igényelhető az Alapítványtól e-mailben (keralapitvany@gmail.com) vagy letölthető a honlapról (www.keralapitvany.hu)

A támogatási kérelmet a csatolt igazolásokkal együtt (orvosi papírok, táppénzes lap, felvett jegyzőkönyv másolatai) az eset bekövetkezését, vagy a sértett felgyógyulását követő 3 hónapon belül kell az Alapítványhoz e-mailben (keralapitvany@gmail.com) vagy postán (Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért, 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.) eljuttatni. 

Űrlap a támogatási kérelemhez:

Letöltés