Az Alapítvány célja és tevékenysége

Alapítványunk célja: munkavégzésük során pszichés vagy testi épségükben károsodást szenvedett kereskedelmi dolgozók – közülük elsősorban a szakszervezeti tagok – egészségügyi rehabilitációjának elősegítése, anyagi támogatása és erkölcsi védelme.

Az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:

 • a kereskedelem értékeinek védelmében munkavégzésük során pszichés vagy testi épségükben károsodást szenvedett kereskedelmi dolgozók – elsősorban a szakszervezeti tagok – egészségügyi rehabilitációjának elősegítése, anyagi támogatása és erkölcsi védelme;
 • munkavégzésük során tartós foglalkozási megbetegedést elszenvedett kereskedelmi munkavállalók – elsősorban a szakszervezeti tagok – rehabilitációjának elősegítése, anyagi támogatása;
 • munkavédelmi oktatás a foglalkozási megbetegedések megelőzésére;
 • önvédelmi oktatás a kereskedelem értékeinek védelme során bekövetkező támadások megelőzésére;
 • olyan pályázatokon való részvétel, amely az alapítványi célok megvalósulását elősegíti, alátámasztja.

Emellett:

Kulturális szolgáltatások biztosítása

 • a kereskedelmi munkavállalók közművelődésének támogatása „könyvbörzék” és színházi előadások támogatásának szervezésével, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása.

Szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása

 • pénzbeli ellátás: átmeneti segély biztosítása
 • természetbeni ellátások: orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások költségei, a kereskedelmi ágazatban az orvosilag igazolható foglalkozási megbetegedés rendszeres gyógyszerszükségletének, gyógyászati segédeszköz igényének támogatása, szaktanácsadás

Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása

 • a kereskedelmi ágazatban a szociálisan rászorulók gyermekeinek a nyári szünidő alatt támogatás a gyermekek elhelyezéséhez, anyagi segítségnyújtás a táboroztatáshoz, ill. ilyen szolgáltatást nyújtó intézmények támogatása.

Sport és ifjúsági rendezvények támogatása

 • a kereskedelmi ágazat munkavállalói körében sportrendezvények szervezése, azok támogatása a foglalkozási megbetegedések megelőzésére,
 • önvédelmi tanfolyamok szervezése
 • az ifjúsági ügyek felkarolása, ennek érdekében ifjúsági rendezvények, tanfolyamok, oktatások szervezése, támogatása a kereskedelmi ágazatban.